FREE DELIVERY | MINIMUM ORDER AED 60/-

White Mushroom

White Mushroom (Oman)

Approx 2 kg(8 packets) per box

AED 35.00 /box unit
Tomatoes

Tomatoes (Turkey)

Approx 6 kg per box

AED 25.00 /box unit
Sweet Potato

Sweet Potato (Egypt)

Approx 5.3 kg to 5.7 kg per box

AED 35.00 /box unit
Carrots

Carrots (China)

Approx 5 kg per box

AED 20.00 /box unit
Potatoes

Potatoes (Lebanon)

Approx 4.4 kg to 4.8 Kg per bag

AED 13.00 /box unit
Iceberg Lettuce

Iceberg Lettuce (Spain)

Approx 5 kg per box

AED 83.00 /box unit
Cucumber

Cucumber (UAE)

Approx 4 kg per box

AED 22.00 /box unit
Red Onion

Red Onion (India)

Approx 7 kg

AED 17.50 /box unit
Potatoes

Potatoes (Egypt)

Approx 10 kg

AED 27.00 /box unit
Garlic

Garlic (China)

Approx 4.5 kg per bag

AED 22.00 /box unit
Iceberg Lettuce

Iceberg Lettuce (Iran)

Approx 7 kg per box

AED 40.00 /box unit